Tööalane rehabilitatsioon

 

                                                    Tööalase rehabilitatsiooni  sihtgrupp


Muusikateraapia Kliiniku teenustekompleksi muudavad eriilmeliseks muusikateraapia teenused, mida Eestis pakutakse vaid  vähestes rehabilitatsiooniasutustes. Muusikateraapia erinevate meetodite rakendamine (sh. psühhoterapeutiline ja neuroloogiline muusikateraapia, vibroakustiline teraapia), toimib paljude vaimsete ja füüsiliste raskuste/kaebuste puhul.  

Klassikaliste rehabilitatsiooniteenuste ja muusikateraapia abil pakume toetust eelkõige inimestele, kes kogevad raskusi ja muret seoses:

skisofreenia, vm). Töötame inimestega, kel on Alzheimeri, autismi ja aktiivsus- ning tähelepanuhäire sümptomid.


Teenust osutame

NB! Teenusele registreerimiseks saatke palun meie e-mailile (või helistage) oma nimi, kliendikaardi number või isikukood ning  telefoni number.

                  

               Tööalase rehabilitatsiooni raames pakume teenuseid alljärgneva hinnakirja alusel: