Teated ja üritused

LÕUNA-EESTI MUUSIKATERAPEUTIDE SUPERVISIOONI GRUPP  2. veebruar - 10. mai, 2024

Kogunemine üks kord kuus a 5 akadeemilist tundi, kokku 20 tundi. Superviisor Malle Luik.

                                       Euroopa Muusikateraapia Päev 15. nov. 2023

Läbiviijad: muusikaterapeudid Malle Luik, Moonika Laanetu ja Sirli Kangur. 


    

              MUUSIKA AITAB ÕPPIDA!


Pakume koolituspäeva koolides/ lasteaedades kohapeal või Muusikateraapia Kliinikus, mis annab:

* teoreetilise ülevaate muusika psühhofüsioloogilisest toimest inimesele, muusika kasulikkusest laste arengule ja muusika funktsioonidest klassiruumis

* praktilise omakogemuse erinevatest muusikapõhistest meetoditest ja tehnikatest, et kasutada neid tava- ning erivajadustega õppijatega klassiruumis ja/või individuaalsel juhendamisel.

Koolituse eesmärk: omandatud teadmised ja oskused, et toetada

* õpilaste häälestumist õppetööle, õpimotivatsiooni ja emotsionaalset seisundit ning

* erinevate üldpädevuste ja õppekavapõhiste teadmiste ja oskuste omandamist

Koolituse sihtgrupp ja maht: õpetajad, sotsiaal- ja eripedagoogid/ 8-16 ak. tundi, 1-2 p.

Koolitaja: Dr. mus sc. Malle Luik (PhD), muusikapedagoogi taustaga muusikaterapeut, psühholoog, superviisor-coach.

Hind: kokkuleppeline 

Registreerimine: muusikateraapiakliinik@gmail.com või telef. 58 27 59 27 

NB! Koolitusel osalemiseks ei eeldata muusikalisi oskusi ja teadmisi. 

_____________________________________

       Hiljutised üritused

18. märtsil, 11.00 Muusikaterapeutiline töötuba:  

                                KAHEKÕNE EBAKINDLUSE JA KINDLUSEGA

Töötoas leiame muusika abil kontakti kahe vastaspoolusega meie sees ja uurime, kuidas kindlameelsust ja julgust kasvatada. Osalejate muusikaline ettevalmistus pole vajalik. Registreerimine: muusikateraapiakliinik@gmail.com või tel. 5827 5927

Osalemistasu: 30 EUR (2 t.), korduvosalejaile 20 EUR

 Muusikaterapeutiline töötuba „KUHU ja KUIDAS EDASI?“, Laupäev, 18. veebruar, 11.00

Töötuba aitas osalejaid juhatada möödunust edasi, tulevikku ja kogeda, kuidas muusika aitab valikuid teha ning viia meid teekonnale kujutluste ning sisekaemuse abil.  

Foto Lembit Sarapuu maalist "Ristteel"


28. veebruaril osalesid meie muusika- ja vibroakustilise teraapia töötoas Kammeri Kooli õpetajad.

     02. 02. 2023 Muusikateraapia töötuba   "MUUSIKA PILDIS JA PILT MUUSIKAS"


19. 01. 2023 Muusikaterapeutiline lõdvestusring

20. dets. 2022 Muusikateraapia töötaod TÜ Kliinikumi arstidele ja õdedele

6. dets. 2022, pidas Malle Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuse tänuüritusel  jõuluhõngulises Lidia Hotellis loengu "Muusika toimest ja muusikateraapiast" 


15. nov. 2022 Euroopa Muusikteraapia Päeva tähistamine ja Muusikateraapia Kliiniku avamine