ISTE projekt


Muusikateraapia Kliinik on koostööpartner Tartu Linnavalitsusele projekti raames ISTE, e. "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses". 

Projekti eesmärgiks on Tartu linna psüühilise erivajadusega inimeste toetamine ja nendele vajalike toetavate teenuste korraldamise tõhustamine, mis loob eeldused psüühilise erivajadusega inimeste suuremale iseseisvusele ja parandab nende võimalusi ühiskonnaelus kaasa lüüa.

Projekti periood: 01.01.2023-31.12.2024 

Infoleht_inimene_EE.pdf

Projekti sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad ja kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

Projekti tulemusel osutatakse teenust 50 abivajavale Tartu linna elanikule. 

Projekti käigus osutatavad teenused on sihtrühmale tasuta:

Lisainfo: https://www.tartu.ee/et/projekt-isikukeskse-erihoolekande-teenusmudeli-rakendamine-kohalikus-omavalitsuses

                                                                 ISTE projekti teenuste hinnad Muusikateraapia Kliinikus:

4_1_Lisa 2-teenuste maksumuse vormAVITA_2.xlsx